ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΝΑΙ 3

ΒΗΜΑ 1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ  

Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα “ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ”. Τα στοιχεία που θα δηλώσετε είναι απόρρητα και καταχωρούνται στο μητρώο μελών του Σωματείου.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η εγγραφή σας:

  • Επισυνάψτε στην φόρμα όλα τα απαραίτητα έγγραφα (δίπλωμα Bowtech, φωτογραφία προσώπου).
  • Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

* Διαβάστε τους  όρους χρήσης και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Όροι χρήσης & Προσωπικά Δεδομένα

ΒΗΜΑ 2.  ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

  • Εφάπαξ κόστος εγγραφής στο Σωματείο: 25 € 
  • Ετήσια συνδρομή (καταβλητέα μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού):

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 50 €

ΔΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ (σπουδαστές) 25 €

Τα δόκιμα μέλη  καταβάλλουν το ποσό της εγγραφής  και όταν  αποκτήσουν το δίπλωμα  της Ακαδημίας Bowen Αυστραλίας, εγγράφονται ως τακτικά μέλη και καταβάλλουν  την ετήσια συνδρομή.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα μέλη δεν εκπληρώνει τις τακτικές οικονομικές του υποχρεώσεις μετά την αρχική εγγραφή του,  τις οφείλει αναδρομικά από την ημερομηνία της τελευταίας καταβολής , σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΒΕ.

ΒΗΜΑ 3. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ “ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΛΗ” (προαιρετικά)

Αν επιθυμείτε να προβληθείτε στην σελίδα “Πιστοποιημένα μέλη”, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. Η καταχώρηση ελέγχεται πρώτα από το ΔΣ και μετά εγκρίνεται προς δημοσίευση, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις.

 Προϋποθέσεις καταχώρησης

Πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα πρώτα 2 βήματα:

  • Αίτηση εγγραφής στο Σωματείο
  • Εξόφληση συνδρομής