Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι είναι σε εξέλιξη τρία σημαντικά προγράμματα δράσης που αφορούν:

Το προγράμματα στοχεύουν στην:

  1. Παροχή ανακούφισης από τον χρόνιο πόνο μέσω της ολιστικής τεχνικής χειροθεραπείας Bowtech
  2. Στην ανάδειξη, προώθηση και αναγνώριση της τεχνικής στην Ελλάδα σύμφωνα με το καταστατικό μας
  3. Στην δυνατότητα να μπορούν οι νέοι θεραπευτές αλλά και σπουδαστές Bowtech να κάνουν την πρακτική τους εξάσκηση σε ένα ευρύ κοινό με οφέλη τόσο για τους δέκτες όσο και για τους θεραπευτές

Οι δράσεις αυτές αφορούν μόνο τακτικά και δόκιμα (σπουδαστές) μέλη. Αν δεν είστε ακόμα μέλος του Σωματείου, δείτε εδώ τα δικαιολογητικά που  χρειάζονται για την εγγραφή σας  στο Σωματείο.