Η ταυτότητα μέλους είναι προσωπική , εκδίδεται από το Σωματείο Bowtech Ελλάδας (Σ.Β.Ε.)  χορηγείται αποκλειστικά στα μέλη του και  πιστοποιεί την ιδιότητα μέλους του Συλλόγου, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει το Καταστατικό μας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Για να λάβετε την ταυτότητα (κάρτα) μέλους, είναι απαραίτητο να:

  1. Έχετε τακτοποιήσει τις οικονομικές σας υποχρεώσεις προς το Σωματείο για το τρέχον έτος.
  2.  Έχετε ολοκληρώσει τη εγγραφή σας στο Σωματείο μέσω της φόρμας ΕΔΩ.  
  3. Έχετε επισυνάψει το δίπλωμα σας και μια φωτογραφία τύπου διαβατηρίου ή μια κοντινή φωτογραφία προσώπου σε καλή ανάλυση. Η κάρτα θα εκδοθεί ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ για το κάθε μέλος και κάθε χρόνο θα λαμβάνετε αυτοκόλλητο με την ημερομηνία λήξης, για την ανανέωση της κάρτας. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΟΥΣ

Η κάρτα θα φέρει την φωτογραφία σας, το ονοματεπώνυμό σας σε ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, τον αριθμό μητρώου και την ιδιότητα σας

ΛΗΞΗ ΚΑΡΤΑΣ

Μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης της, η Κάρτα Μέλους παύει να ισχύει και απαιτείται ανανέωση της ετήσιας συνδρομής ώστε να ανανεωθεί και η κάρτα. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που δίνεται παράταση των συνδρομών, κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης προς τα μέλη.

 ΠΡΟΝΟΜΙΑ

Η κάρτα μέλους είναι η προσωπική σας ταυτότητα σαν μέλος του Σωματείου και η απόδειξή που έχετε πάντα κοντά σας ότι είστε θεραπευτής της τεχνικής Bowtech.  Επιφέρει  προνόμια στα μέλη, με την επίδειξη της  Κάρτας Μέλους, όπως  είσοδο σε επιλεγμένα μέρη, εκπτώσεις σε αγαθά και υπηρεσίες κλπ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΡΤΑΣ

Η κάρτα ανήκει στο Σ.Β.Ε.  και το εκάστοτε αναγραφόμενο μέλος έχει  δικαίωμα χρήσης της. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, ο κάτοχος οφείλει να ενημερώσει το Σωματείο. Τα έξοδα έκδοσης νέας ταυτότητας, επιβαρύνουν το μέλος.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΑΡΤΑΣ

Η αντιγραφή της κάρτας ή η ψευδής ανανέωση με οποιονδήποτε τρόπο, θεωρείται πλαστογραφία και ενδέχεται να φέρει νομικές κυρώσεις.

Θέματα μελών

Εγγραφή – Συνδρομές

Ταυτότητα μέλους

Είσοδος Μελών

Προϊόντα Bowtech

Προσφορές Συνεργασίες

Πρόγραμμα εθελοντισμού

Σύσταση Επιχείρησης

Ενημέρωση μελών