Αγαπητοί συνάδελφοι

Σύμφωνα με τον νέο Νόμο περί Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR), ο ιστότοπος μας πρέπει να ενημερωθεί για να πληροί τα κριτήρια αυτού του νόμου σύμφωνά με τον οποίο, πρέπει να έχουμε την υπογεγραμμένη έγκρισή σας για την δημοσίευση των στοιχείων σας στις περιοχές ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ , ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ.

Σας παρακαλούμε λοιπόν να μας στείλετε με email, εαν δεν το έχετε κάνει ήδη, την έγγραφη συγκατάθεσή σας ότι επιτρέπετε την προβολή των δεδομένων σας στην ιστοσελίδα www.bowtech.com.gr. 

Παρακαλώ να εκτυπωθεί άμεσα από όλα τα μέλη που θέλουν να φαίνονται τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ιστοσελίδα, στην περιοχή ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ , να υπογραφεί, και να σταλεί με email (σκαναρισμένο ή σε φωτογραφία)  στο email του Σωματείου: info@bowtech.com.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΒΕ

Εάν δεν λάβουμε τη γραπτή συγκατάθεσή σας, θα αναγκαστούμε να διαγράψουμε  τα δεδομένα σας από τον ιστότοπο μας. Αυτό δεν θα σας διαγράψει ως μέλη φυσικά!

Σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας και την συνεργασίας σας!

Το ΔΣ του Σωματείου Bowtech Ελλάδας.

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων -GDPR ) Μάθετε περισσότερα εδώ 

PDF    GDPR 2472_97 (SEPT2019)