ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΝΑΙ 3

ΒΗΜΑ 1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ  
ΒΗΜΑ 2.  ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΒΗΜΑ 3. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ “ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΛΗ” (προαιρετικά)

Άλλα χρήσιμα πεδία για τα μέλη μας