ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΛΑΔΟΥ

  1. ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΛΑΔΟΥ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση:
Ρέθυμνο, ΚΡΗΤΗ
Τηλέφωνο Εργασίας: 6976298724

Αποστολή μηνύματος στον κάτοχο της καταχώρισης

Αποστολή μηνύματος στον επόπτη

___________

Επίπεδο
Κάτοχος διπλώματος προχωρημένου επιπέδου
Κάτοχος διπλώματος ανώτερου προχωρημένου επιπέδου
Εκπαιδευτής
Εκπαιδευτής Ανώτερου Επιπέδου