Μαρία Μπικάκη

Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια από την Ακαδημία Bowen Αυστραλίας. Μέλος του Σωματείου Bowtech Ελλάδας, εξασκόντας την τεχνική από το 2003.
Πτυχιούχος επαγγελματικής εκπαίδευσης Shiatsu από το European Shiatsu School.
Φυσιοπαθητικός ND, πτυχιούχος από το College of Naturopathic Medicine (CNM). Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοπαθητικών (ΠΑΣΥΦΥ).

Πιστεύω στην ικανότητα του σώματος να αυτοθεραπευτεί με τη βοήθεια φυσικών μεθόδων και επιθυμώ να ενσταλάξω το ίδιο πάθος και σε άλλους.

Επόμενα σεμινάρια

Δεν υπάρχουν μελλοντικά σεμινάρια διαθέσιμα