Κατερίνα Αργέντη

Η Κατερίνα Αργέντη ειναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια  από την Ακαδημία bowtech Αυστραλίας.

Έχει Μια ολιστική προσέγγιση στην ασθένεια  καθώς έχει επίσης πάρει μαθήματα ανθοιαμμάτων Bach ( 2015_2017), συμβουλευτικής ψυχολογίας ( 2014-2015) συμβουλευτικής διατροφής (2013-2015), κινητικής & ψυχοσωματικής έκφρασης (2013-2016) κ.α.

Δραστηριοποιείται στην Κρήτη.

Επόμενα σεμινάρια

Δεν υπάρχουν μελλοντικά σεμινάρια διαθέσιμα