Η τεχνική Bowen εφαρμόζεται με ένα απαλό άγγιγμα για να επηρεάσει τα ενεργειακά κανάλια του σώματος. Ωστόσο δεν είναι ούτε μασάζ, ούτε ενεργειακή διαδικασία. Είναι μια ξεχωριστή πρακτική που απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες και εξειδικευμένη εκπαίδευση . Μάθετε περισσότερα για το πως λειτουργεί η τεχνική.

Το πρόγραμμα πιστοποίησης της τεχνικής Bowen περιλαμβάνει συγκεκριμένα στοιχεία που είναι κοινά στις περισσότερες θεραπευτικές πρακτικές ( π.χ ανατομία και φυσιολογία, CPR και επαγγελματική δεοντολογία ), δεν περιλαμβάνει εκπαίδευση σε τεχνικές που αφορούν ειδικά το μασάζ ή άλλες πρακτικές τεχνικές, οι οποίες όχι μόνο είναι περιττές για την ασφαλή και επιτυχημένη απόδοση της τεχνικής Bowen αλλά παρεμβαίνουν στην μινιμαλιστική της προσέγγιση .

Οι ειδικοί της τεχνικής Bowtech ολοκληρώνουν 374 ώρες εκπαίδευσης για να πιστοποιηθούν από την American Bowen Academy και την Bowen Therapy Academy of Australia. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει :

  • 212 ώρες θεωρία και πρακτική της τεχνικής Bowen ( συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης με δάσκαλο , της προετοιμασίας 10 περιπτώσεων μελέτης – ιστορικά ) και τουλάχιστον 50 ώρες πρακτικής )
  • 120 ώρες ανατομία και φυσιολογία
  • 24 ώρες επιχειρηματικής δεοντολογίας
  • 8 ώρες υγιεινής , υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας
  • 4 ώρες πιστοποίησης CPR
  • 6 ώρες δεοντολογίας σωματικής θεραπείας ( των τελευταίων 10 χρόνων ) .

Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι ολοκληρώνουν τουλάχιστον 50 ώρες πρακτικής και δέκα περιπτωσιoλογικές μελέτες – ιστορικά .

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκπαίδευση πιστοποίησης, οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να περάσουν από αυστηρή πρακτική αξιολόγηση 16 ωρών πρακτικής και γραπτής εξέτασης .

Οι εκπαιδευόμενοι της τεχνικής Bowen, οι ασκούμενοι και οι εκπαιδευτές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τον αυστηρό Κώδικα Δεοντολογίας .

Προκειμένου να διατηρηθεί η πιστοποίηση, οι επαγγελματίες υποχρεούνται να ολοκληρώνουν 32 ώρες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης κάθε δύο χρόνια, εκ των οποίων οι 16 είναι επανάληψη της πρακτικής .