Εκπαιδευτής:
Ημερομηνία: 22/01/2023 - 23/01/2023 09:00 - 17:00
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη