Εκπαιδευτής:
Ημερομηνία: 09/12/2022 - 10/12/2022 09:00 - 17:00
Τοποθεσία: Ρέθυμνο