Εκπαιδευτής:
Ημερομηνία: 05/03/2020 - 06/03/2020 09:00 - 17:00
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη