Εκπαιδευτής: Μη διαθέσιμη πληροφορία
Ημερομηνία: 16/07/2022 - 17/07/2022 09:00 - 17:00
Τοποθεσία: Αθήνα