Ημερομηνία: 05/05/2022 - 08/05/2022 09:00 - 17:00
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη