Εκπαιδευτής:
Ημερομηνία: 26/05/2022 - 29/05/2022 09:00 - 17:00
Τοποθεσία: Ρέθυμνο