Εκπαιδευτής:
Ημερομηνία: 04/05/2023 - 07/05/2023 09:00 - 17:00
Τοποθεσία: Αθήνα