Εκπαιδευτής:
Ημερομηνία: 09/02/2023 - 12/02/2023 09:00 - 17:00
Τοποθεσία: Αθήνα