Εκπαιδευτής:
Ημερομηνία: 01/12/2022 - 04/12/2022 09:00 - 17:00
Τοποθεσία: Αθήνα