Ημερομηνία: 02/07/2022 - 03/07/2022 09:00 - 17:00
Τοποθεσία: Αθήνα