Εκπαιδευτής:
Ημερομηνία: 06/10/2021 - 09/10/2021 09:00 - 17:00
Τοποθεσία: Ρέθυμνο