Εκπαιδευτής:
Ημερομηνία: 15/10/2022 - 16/10/2022 09:00 - 17:00
Τοποθεσία: Αθήνα