Μια πολύ καλή και καταξιωμένη bowtech practitioner στην Χαλκίδα σε μια πολύ κατατοπιστική και ενδιαφέρουσα παρουσίαση.
Διαβάστε την!