Κατάλληλοι  ΚΑΔ (κωδικός αριθμός δραστηριότητας) για έναρξη στην εφορία:

86901903  Εναλλακτικές Θεραπείες  ή και

86.90.19   Aλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία π.δ.κ.α.

Δείτε τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ