Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα του θεραπευτή Bowtech ως ελεύθερος επαγγελματίας (φυσικό πρόσωπο)  θα πρέπει να κάνει έναρξη ατομικής επιχείρησης

ΚΑΔ Εναλλακτικές Θεραπείες.

Δείτε τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ