Το σωματείο διοικείται από Δ.Σ. 8 μελών, το οποίο εκλέγεται ανά τριετία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο για την τριετία Νοέμβριος 2019-Νοέμβριος 2022 είναι:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  • Πρόεδρος: Άννα Κονοβέση

  • Αντιπρόεδρος: Ελένη Καλούση

  • Γραμματέας: Αθανασία Σολωμού

  • Ταμίας: Ειρήνη Φραγκουλάκη

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  • Ελένη Ντζίφα

  • Ντόρις Αθανασίου
  • Νικολέττα Αντωνοπούλου

  • Raluca Mihaela Lupu