Το σωματείο διοικείται από Δ.Σ. 8 μελών, το οποίο εκλέγεται ανά τριετία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο για την τριετία Νοέμβριος 2019-Νοέμβριος 2022 είναι:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  • Πρόεδρος: Αννα Κονοβέση
  • Αντιπρόεδρος: Ελένη Καλούση
  • Γραμματέας: Αθανασία Σολωμού
  • Ταμίας: Ειρήνη Φραγκουλάκη

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  • Ελενη Ντζιφά
  • Ντόρις Αθανασίου
  • Νικολλέτα Αντωνοπούλου
  • Raluca Lupu