Η πρώτη παρουσίαση της τεχνικής έγινε τον Φεβρουάριο του 2000 με εκπαιδευτή τον Ανδρέα Ζόππο και συνδιοργανωτή τον  Αλέξανδρο Αδαμίδη.

To 2001 έγινε μια πρώτη προσπάθεια  από θεραπευτές και εκπαιδευτές Bowtech να συσταθεί σωματείο με σκοπό να προωθηθεί η τεχνική στη  Ελλάδα. Για αρκετά χρόνια λειτουργούσε άτυπα με προσωπική πρωτοβουλία και προσπάθεια ώσπου το 2013 απέκτησε νομική οντότητα.

Το Σωματείο Bowtech Ελλάδας είναι πλέον Νομικό πρόσωπο αστικού δικαίου με αριθμό αναγνώρισης στο Ειρηνοδικείο 25/19-06-2013.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ BOWTECH