Το Σωματείο Bowtech Ελλάδας είναι  Νομικό πρόσωπο αστικού δικαίου με αριθμό αναγνώρισης στο Ειρηνοδικείο 25/19-06-2013.

To 2001 έγινε μια πρώτη προσπάθεια  από θεραπευτές και εκπαιδευτές Bowtech να συσταθεί σωματείο με σκοπό να προωθηθεί η τεχνική στη  Ελλάδα. Για αρκετά χρόνια λειτουργούσε άτυπα με προσωπική πρωτοβουλία και προσπάθεια ώσπου το 2013 απέκτησε νομική οντότητα.

Η πρώτη παρουσίαση της Tεχνικής Bowen έγινε τον Φεβρουάριο του 2000 με εκπαιδευτή τον Ανδρέα Ζόππο και συνδιοργανωτή τον  Αλέξανδρο Αδαμίδη.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ BOWTECH