Σύμφωνα με το καταστατικό του Σωματείου, Άρθρο 11, παράγραφος 3, τα μέλη υποχρεούνται  να εκπληρώνουν τις τακτικές και έκτακτες οικονομικές τους υποχρεώσεις. Τα δόκιμα μέλη οφείλουν να καταβάλλουν το ποσό της εγγραφής τους προς το Σωματείο και όταν γίνουν τακτικά μέλη καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή. Σε περίπτωση που κάποιο από τα μέλη δεν εκπληρώνει τις τακτικές οικονομικές του υποχρεώσεις τότε τις οφείλει αναδρομικά από την ημερομηνία της τελευταίας καταβολής.

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις με τον corona virus covid 19, αποφασίσαμε τα εξής:

Για τα μέλη που επιθυμούν να είναι ενεργά πάλι, όσον αφορά τις αναδρομικές οφειλές:

Κάθε μέλος θα πληρώνει την συνδρομή του τρέχοντος έτους (μέχρι τέλους Μαρτίου σύμφωνα με το καταστατικό)  συν τη συνδρομή ενός παλιού έτους που οφείλει.

 Παράδειγμα:  για συνδρομή 2 ετών. Σύνολο 50 ευρώ Χ 2 = 100 ευρώ (τρέχον έτος + ‘ένα οφειλόμενο). 

Το ίδιο πρέπει να κάνει κάθε έτος μέχρι τη συνολική εξόφληση των συνδρομών .

Λεπτομέρειες για την συνδρομή δείτε εδώ,  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Εκ του ΔΣ

Η πρόεδρος

Άννα Κονοβέση