Αγαπητά μέλη

 Λόγω των έκτακτων και πρωτόγνωρων καταστάσεων που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα με τον κορονοϊό, δίνεται παράταση όσον αφορά στις συνδρομές των μελών μέχρι τέλος Ιουνίου.

Δικαίωμα να γίνουν μέλη έχουν όλα τα δικαιοπρακτικά ικανά ενήλικα φυσικά πρόσωπα, που αποδέχονται το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό του Σωματείου.

Το Σωματείο αποτελείται από τακτικά, δόκιμα, απλά και επίτιμα μέλη. Δείτε περισσότερα εδώ καθώς και τις επιλογές που έχετε για να ενισχύσετε το σωματείο. Δείτε περισσότερα σχετικά με τις συνδρομές

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΣΤΑΣ ΑΣΚΟΥΤΩΝ

Πρόσφατα διενεργήθηκε έλεγχος των ετήσιων συνδρομών από την ταμία Ειρήνη Φραγκουλάκη και διαπιστώθηκε ότι ήταν εγγεγραμμένα  στην σελίδα του σωματείου  μέλη τα οποία είχαν να πληρώσουν την συνδρομή τους από το 2018 ή και παραπάνω. Η παράταση θα ισχύει και για τα μέλη που εκκρεμεί συνδρομή από το 2018. Μετά το πέρας της παράτασης, θα διαγραφούν από την λίστα των ασκούντων εάν δεν ανανεώσουν την συνδρομή τους.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ελάχιστα μέλη, δεν έχουν στείλει συμπληρωμένη  την δήλωση προσωπικών δεδομένων που μας επιτρέπει να δημοσιεύουμε τα στοιχεία τους στην σελίδα ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. Η δήλωση αυτή είναι ανεξάρτητη από την ετήσια συνδρομή.

Από την Δευτέρα θα αρχίσουν σταδιακά οι διαγραφές από την σελίδα  μας. Αυτό σημαίνει ότι θα διαγραφούν επίσης βιογραφικά και σεμινάρια των δασκάλων που δεν έχουν στείλει την δήλωση συναίνεσης. Παρακαλώ όσοι δεν το έχετε κάνει, να μας την στείλετε μέχρι Δευτέρα το αργότερο. Μπορείτε να βρείτε την δήλωση στην σελίδα ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ καθώς και στην  ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΩΝ. Ο κωδικός σας έχει αποσταλεί σε προηγούμενα   ενημερωτικά emails.