ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Νομοθεσία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, φυλετικές διακρίσεις, ρατσισμό κ.λ.π.

  • Νόμος 4596/2019 – ΦΕΚ 32/Α/26-2-2019

Νόμος 4596/2019 : Ι) Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθμόν 16 στη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων

https://www.e-nomothesia.gr/kat-anthropina-dikaiomata/nomos-4596-2019-phek-32a-26-2-2019.html

Όλες οι νομοθεσίες

https://www.e-nomothesia.gr/kat-anthropina-dikaiomata/