Οι ιατροί, που εφαρμόζουν εναλλακτικές θεραπείες, έχουν την ίδια αστική, ποινική και πειθαρχική ευθύνη με τους συμβατικούς ιατρούς.

Κατά καιρούς δημοσιεύονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ρεπορτάζ, που αφορούν την έκδοση δικαστικών αποφάσεων σχετικών με θέματα ιατρικής ευθύνης. Ασθενείς, στους οποίους προκλήθηκαν σωματικές βλάβες, ή συγγενείς τους, σε περίπτωση θανάτου λόγω ιατρικού λάθους, προσφεύγουν στη δικαιοσύνη κατά των υπευθύνων ιατρών, αιτούμενοι αφενός τον ποινικό και πειθαρχικό κολασμό τους και αφετέρου την καταβολή αποζημίωσης για τη προκληθείσα σε αυτούς ζημία.

Η εναλλακτική ιατρική προσελκύει περισσότερο το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης

Από τις εν λόγω δικαστικές αποφάσεις έχουν μεγαλύτερη προβολή από τα μέσα όσες αφορούν ιατρούς, που ασχολούνται με τις εναλλακτικές θεραπείες. Αυτό είναι εύλογο, εφόσον η εναλλακτική ιατρική ως ένας τομέας κατά το πλείστο αχαρτογράφητος, προκαλεί περισσότερο το ενδιαφέρον και ως εκ τούτου συνεπάγεται μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα. Όσοι δε ιατροί εφαρμόζουν εναλλακτικές μεθόδους θεραπείας παρουσιάζονται από τους δημοσιογράφους(;) κυρίως ως σαμάνοι, που δε διστάζουν να διακινδυνεύσουν την υγεία των ασθενών τους εφαρμόζοντας μεθόδους αμφισβητούμενες.

Εντούτοις, η αλήθεια είναι ότι στο σύνολο των ιατρών, που καταδικάζονται για αμέλεια ή ακόμη και απάτη κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, οι της εναλλακτικής ιατρικής συνιστούν τη συντριπτική μειοψηφία.

Δείτε το άρθρο εδώ.