Στην Αθήνα στις 20 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 στον Υμηττό Δαβάκη Πίνδου 28, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση τα Μέλη του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ BOWTECH ΕΛΛΑΔΑΣ» μετά την από 18.10.2022 ηλεκτρονική ατομική πρόσκληση(email). Οι εκλογές, βάση της νέας πλέον νομοθεσίας, διεξήχθησαν δια ζώσης και διαδικτυακά με ψηφιακή κάλπη αφού βεβαιώθηκε για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών της
Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, με τα εξής αποτελέσματα:

Ψήφισαν 36 μέλη
Άκυρα: 0 ψηφοδέλτια
Λευκά: 0 ψηφοδέλτια

ΥΠΟΨΉΦΙΟΙ
Κατερίνα Λουκά : 26 ψήφους
Κονοβέση Άννα : 16 ψήφους
Καλογεράκου Μαγδαληνή (Μάνια) : 11 ψήφους
Lalu Ionut -Raul (Γιάννης): 7 ψήφους
Πετράκης Παντελής : 10 ψήφους
Lalu Rita-Izabela : 11 ψήφους
Δαυίδ Σάρα : 8 ψήφους
Καπάτου Καρρά Σωτηρία : 5 ψήφους
Ειρήνη Φραγκουλάκη: 4 ψήφους

Επίσης, συζητήθηκε η ανάγκη υποστηρικτικής ομάδας εκτός των μελών του ΔΣ με σκοπό να συμμετέχει και αν βοηθά στις δράσεις του Σωματείου. Τα μέλη που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για την σύσταση της ομάδας είναι:

– Πέπη Δρακουλικάνου
– Νικολέττα Αντωνοπούλου
– Αλεξάνδρα Αντωνίου
– Γιαμαλάκη Κατερίνα
– Κοκκορού Κατερίνα
– Ειρήνη Φραγκουλάκη

Την 21 Νοεμβρίου 2022 συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου BOWTECH Ελλάδος τα οποία εξελέγησαν κατά την Γ.Σ. της 20/11/2022, σε έκτακτη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: Συγκρότηση Δ.Σ σε σώμα

Κατόπιν ψηφοφορίας, η σύνθεση του νέου ΔΣ του σωματείου Bowtech Ελλάδος είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος: Λουκά Κατερίνα
Αντιπρόεδρος : Κονοβέση Άννα

Γεν. Γραμματέας: Καλογεράκου Μαγδαληνή.
Ταμίας: Lalu Ionut -Raul.

Υπεύθυνη για την ενημέρωση της ιστοσελίδας: Άννα Κονοβέση