Η τεχνική Bowen κατατάσσεται στις συμπληρωματικές ολιστικές θεραπείες, που σημαίνει ότι λειτουργεί και σε συνδυασμό με την συμβατική ιατρική. Κατά συνέπεια,  δεν υποκαθιστά την ιατρική αγωγή.

  1. Ο ασκών το Bowtech δεν επιτρέπεται να τροποποιεί ή να ζητάει την παράλειψη της ιατρικής αγωγής στην οποία υποβάλλεται ο δεχόμενος το Bowtech, παρά μόνο μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο ιατρό.
  2. Ο ασκών το Bowtech δεν επιτρέπεται να συστήσει συγκεκριμένη ιατρική αγωγή, αν δεν έχει τα απαιτούμενα για αυτό τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
  3. Στην περίπτωση που ο ασκών το Bowtech θεωρεί ότι κάποια όψη του προβλήματος υγείας δεν έχει διαγνωστεί ή η αντιμετώπισή του δεν έχει συμπεριληφθεί στην ιατρική αγωγή, οφείλει να ζητήσει από τον δεχόμενο το Bowtech να το θέσει υπ’ όψη του ιατρού του

Δείτε τον Κώδικα Δεοντολογίας του Σωματείου Bowtech 

Δείτε τι δεν είναι το Bowtech

Τα μέλη του Σωματείου, οφείλουν να συμμορφώνονται με τον Κώδικα Δεοντολογίας.