Τον Οκτώβριο του 2019 το Συμβούλιο Υγείας της Δημοκρατίας της Σερβίας εξέδωσε την απόφαση αριθ. 153-02-3645 / 2018-01 σχετικά με τη διαπίστευση του Προγράμματος Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης της Ανώτατης Σχολής Ιατρικών Επαγγελματικών Σπουδών στο Βελιγράδι με θέμα: «Μέθοδοι και διαδικασίες της παραδοσιακής ιατρικής ως θεραπείας επιλογής στην πράξη αποκατάστασης και φυσικοθεραπείας».

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση διάφορες συμπληρωματικές θεραπείες, μεταξύ των οποίων και το Bowtech, εντάσσονται στο πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης της σχολής και συγκεκριμένα του τμήματος φυσικοθεραπείας (αντίστοιχου των ελληνικών ΤΕΙ).

Διαβάστε περισσότερα εδώ:

https://bowen.gr/wp-content/uploads/2020/02/Bowtech-News-JAN-2020.pdf?fbclid=IwAR16fzg8ZBaQv94aGCd8gxxN9WIiDHXs58fuPlkx5cq_hGQqO0VrSWXth1c